В изпълнение на подписан договор BG-RRP-3.004-0143-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура чрез подбор № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ и след проведена процедура по ПМС 80 “Завод за Шлифовъчни Машини” АД на 12.12.2023г. сключи договор за доставка на Фреза за метал, снабдена с ЦПУ ( цифрово програмно устройство). Стойността на доставката е 698 250,00 лв, от които 50% с помощта на механизма по Плана за възстановяване и устойчивост.

Link to this post
Comments for this post are closed.