Приложение

Електромагнитните маси са предназначени за закрепяне на изделия от феромагнитни материали на плота на плоскошлифовъчна машина в процеса на тяхната обработка.

Конструкция

Масата има адаптерен капак, изграден от редуващи се стоманени и месингови ивици, слепени по специална технология, което обезпечава висока влагонепропускливост и предаване на магнитния поток с минимални загуби. Адаптерният капак се закрепя с болтове към корпуса на масата, в която са разположени намотките на електромагнитите. Срокът за ползване на такъв адаптерен капак е 5-6 години. Адаптерният капак може да се сменя и след като се износи, да се замени с друг, без замяна на корпуса и скъпоструващите намотки на електромагнитите.

Свойства

- Висока твърдост, точност и геометричност, гарантиращи надеждност, дълговечност и качество на обработката на детайлите;
- Специфична сила на привличане не по-малко от 50 H/cm2;
- Минимални деформации на повърхността (0.01-0.02 мм), вследствие на незначителното затопляне.
- Срок на експлоатация не по-малко от 10-12 години