На 10.04.2023г. “Завод за шлифовъчни машини” АД подписа договор BG-RRP-3.004-0143-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура чрез подбор № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Главната цел е увеличаване на производствения капацитет на предприятието, чрез закупуване на нова фреза за метал снабдена с ЦПУ (цифрово програмно управление). Очаквани резултати от подкрепата по проекта: Повишаване на конкурентоспособността на дружеството, увеличаване на асортимента на произвежданите машини,  намаляване на производствените разходи, респективно себестойността на произведената продукция и повишаване на ликвидността на дружеството.

Обща стойност на проекта – до 698 500,00лв., от които 50% с помощта на механизма по Плана за възстановяване и устойчивост.

 

Link to this post
Comments for this post are closed.