ЗШМ АД осъществява ремонтна и сервизна дейност на машини и съоражения. Обособено е звено за ремонт и модернизация на всички видове металообработващи машини-шлифовъчни машини, стругове,фрези, пробивни машини и др. Ремонтираните и модернизираните машини след преминаване на тестови операции получават гаранция за извършените им дейности и подобрения.

Завода е оборудван с необходимите машини и може да произвежда и обработва висококачествни детайли с различна сложност и материал.Голяма част от механичните обработки се извършван на машини с Цифрово програмно упраление.

Основни максимални параметри и възможности:

  • Шлайфхобел – 5000 x 1200 x 1000mm
  • Фрезхобел – 4000 x 1600 x 1300mm
  • Хобел – 4000 x 1100 x 1000mm
  • Координатно разтъргваща машина – 1100 x 730 x 500mm
  • Вертикален обработващ център – 1000 x 800 x 1000mm
  • Хоризонтален обработващ център – 2200 x 500 x 460mm
  • Кръгъл шлайф – 320 x 2000mm
  • Плосък шлайф – 300 x 1500 x 300mm
  • Лазерно рязане - Файбър лазер – 2000 x 4000мм