Приложение

Синусовите въртящи се маси са предназначени за закрепване на детайли при обработката им на металорежещи машини под различен ъгъл.

Конструкция и принцип на работа

Двойно движещата се маса се състои от три основни възела: долна основа, средна въртяща се маса и магнитна маса. Единично въртящата се маса – от долна основа и магнитна маса. Оста на въртене е направена от стомана, а основата – от чугун или стомана. Въртящите се части на единично-въртящата се маса функционират в надлъжна плоскост, а на двойно-въртящата се – в надлъжна и напречна плоскост. Настройката за необходимия ъгъл се осъществява чрез набор от крайни мерки, а височината на набора се изчислява по формули. Магнитната маса се включва чрез въртенето на разглобяемата дръжка на 180°. Изключването на масата се осъществява чрез обратното действие.

Конструкция и принцип на работа

- Висока точност на обработката и надеждно затягане на изделието благодарение на неизменната сила на действие на магнитното поле
- Ъгълът на завъртане в надлъжно направление е 0°- 60°, а в напречно - 0°- 45°
- Специфична сила на привличане – 70 H/cm2