ПЛОСКОШЛИФОВЪЧНА МАШИНА ШПХ 50.101

Плоскошлифовъчните машини са предназначени за равнинно шлифоване с периферията или челото на абразивния диск. Машините осигуряват висока точност и чистота на обработваемите детайли при минимална загуба на машинно и спомагателно време.Отделните модели плоскошлифовъчни машини не се различват като принципни решения на механизмите за задвижвания и воденето по трите оси на подаване. В същото време те са предназначени за обработка на различни по големина детайли.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

SHPH 50.101

Размери на работната маса

mm

500x1000

Максимални височина на обработвания детайл /нов диск/

470

Шлифовъчен диск:
- размери ( DxBxd )

mm

450x63x127

- периферна скорост

m/s

45

Обхват на надлъжните скорости на масата

m/min

1,5 - 25

Шлифовъчен супорт: минимално вертикално преместване при ръчен режим

mm

0,001

Обхват на автоматичните вертикални подавания

mm/rev

0,001-0,045

Обхват на напречните подавания на кръстата маса:
- прекъснати

mm/str

0,1 - 15

- непрекъснати

m/min

0,25 - 1,3

Скорост на бързите ходове:
- вертикален

m/min

0,24

- напречен

m/min

1,6

Мощност на главния електродвигател

kW

7,5

Вид на управлението

NC controller

Тегло:

kg

5700