Магнитен сепаратор СМЛ-50

Магнитният сепаратор е предназначен за автоматично почистване на смазочно-охлаждащите течности от дребни магнитни частици в смеси с абразивни или други немагнитни частици, което обезпечава повишение на чистотата на обработката на повърхността на детайла. Сепараторът обезпечава пречистване на водните емулсии на основата на минерални масла.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: СМЛ-50
Номинален разход, л/мин 50
Мощност на електродвигателя, кВт 0,09
Честота на въртене на вала на електродвигателя, об/мин 1380
Габаритни размери, мм 376х284х353