Описание

- Напречно разположение на полюсите
- Полюсите с широчина 3 мм са изработени от магнитно-мека стомана, а луфтът между тях с размер 1 мм е запълнен от немагнитен материал – меесинг
- Идеални за много дребни детайли благодарение на малкото междуполюсно разстояние
- Специфична сила на привличане 60 H/cm2
- Шарнирни болтове за транспортиране в комплект*
- Притискащи планки за допълнителна фиксация на изделията в комплекта
* за маси с тегло от 25 кг.

Модел на дребнополюсна магнитна маса Широчина,мм В Дължина,мм L Височина,мм H Маса, кг
ПММ 7208-0001 100 250 48 10
ПММ 7208-0003 125 400 48 20
ПММ 7208-0109 200 400 54 38
ПММ 7208-0113 200 450 53 35
ПММ 7208-0011 200 630 58 57
ПММ 7208-0117 320 630 58 92
ПММ 7208-0017 320 800 63 127
ПММ 7208-0019 320 1000 63 158
Модел на дребнополюсна магнитна маса Широчина,мм В Дължина,мм L Височина,мм H Маса, кг
ПММ3 7208-0001 100 250 48 10
ПММ3 7208-0003 125 400 48 20
ПММ3 7208-0109 200 400 53 38
ПММ3 7208-0113 200 450 58 35
ПММ3 7208-0011 200 630 58 57
ПММ3 7208-0117 320 630 58 92
ПММ3 7208-0017 320 800 63 127
ПММ3 7208-0019 320 1000 63 158