Приложение

Използват се за закрепване на дребни, средни и големи изделия от феромагнитни материали на машини с правоъгълен плот с охлаждаща течност и без нея.

Конструкция

Масите се състоят от три основни възела: подвижен магнитен и неподвижен магнитен блок с неодимови магнити, разположени в корпуса. Подвижният блок се движи в същата плоскост, както и неподвижния и може да заема положение на максимално сумарно магнитно поле и нулево магнитно поле. Преместването на подвижния блок се осъществява със завъртане на дръжката на 180°. В изключено положение се съвместяват магнитопроводи с различна полярност – на работната повърхност отсъства магнитен поток. При съвместно действие на магнитопроводи с еднаква полярност обединеният поток се затваря през детайла и го закрепва надеждно.

Свойства

- Магнитните маси не изискват включване към източник на енергия;
- Запазват основните си технически характеристики за целия период на експлоатация;
- Тези маси притежават постоянна сила на привличане на цялата работна повърхност на масата;