ПЛОСКОШЛИФОВЪЧНА МАШИНА ШПХ 32.11

Плоскошлифовъчните машини са предназначени за равнинно шлифоване с периферията или челото на абразивния диск. Машините осигуряват висока точност и чистота на обработваемите детайли при минимална загуба на машинно и спомагателно време.Отделните модели плоскошлифовъчни машини не се различват като принципни решения на механизмите за задвижвания и воденето по трите оси на подаване. В същото време те са предназначени за обработка на различни по големина детайли.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

 

SHPH 32.11

Размери на работната маса

mm

200x630

Макс.височина на шлифо-въния детайл /при нов диск/

mm

360

Шлифовъчен диск:    
- размери ( DxBxd )

mm

250x40x76

- периферна скорост

m/s

35

Обхват на надлъжните скорости на масата

m/min

1,5 - 25

Шлифовъчен супорт: миниално вертикално преместване при ръчен режим

mm

0,001

Обхват на автоматичните вертикални подавания :

mm/rev

0,001-0,045

Обхват на напречните пода-вания на кръстата маса:    
- прекъснати

mm/str

0,1 - 15

- непрекъснати

m/min

0,25 - 1,3

Скорост на бързите ходове:    
- вертикален

m/min

0,24

- напречен

m/min

1,6

Мощност на главния електродвигател

kW

3,2/4

Вид на управлението   хидромеханично
Тегло:

kg

3000