ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИ0НЕРИТЕ

На 10.06.2024 год. от 11.00 часа в административната сграда на „Завод за шлифовъчни машини“ АД гр. Асеновград, ул. „Козановска“ 13, ще се проведе Общо събрание на акционерите.

Покана

Дневен ред

Отчет ДВИ

Пълномощно – образец

Политика за възнагражденията на СД

Протокол СД

Годишен доклад на ОК

ГФО 2023год.

Писмени материали

Comments for this post are closed.