Общо събрание на акционерите на „ЗШМ“ АД гр. Асеновград

На 05 юни 2020год от 11:00 часа в административната сграда на „Завод за шлифовъчни машини“ АД ще се проведе общо събрание на акционерите.

ПОКАНА
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
ПРОТОКОЛ НА СД
Годишен доклад на ОК на ЗШМ–2019
ОТЧЕТ НА ДВИ
ГФО 2019 ГОД
ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Comments for this post are closed.