На 10.06.2022год. от 11:00 часа в административната сграда на „ЗШМ“ АД гр. Асеновград, ул. „Козановска“ 13, ще се проведе Общо събрание на акционерите

Comments for this post are closed.