Извънредно общо събрание на акционерите 2017год.

На 21.12.2017год от 11:00 часа в административната сграда на „Завод за шлифовъчни машини“ АД ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите.
Протокол СД

Пълномощно – образец

Покана

Comments for this post are closed.