Извънредно общо събрание на акционерите

На 27.07.2020год от 11:00часа в административната сграда на „ЗШМ“ АД гр. Асеновград ул. „Козановска“ 13, ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите.
ПОКАНА
Доклад за дейнсотта
Протокол на СД
Пълномощно – образец

Comments for this post are closed.