Извънредно общо събрание на акционерите

На 29.06.2020 год. от 11:00 часа в административната сграда на ЗШМ АД гр.Асеновград ул. „Козановска“ 13 ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите.
ПОКАНА
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
Проткол на СД
Декларации по чл.234 от ТЗ
ПРОТОКОЛИ
Декларации по чл.237 от ТЗ
Декларация по чл.116 от ЗППЦК
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Comments for this post are closed.