Общо събрание на акционерите на „ЗШМ“ АД

На 18.06.2018год. от 11:00 часа в административната сграда на „Завод за шлифовъчни машини“ АД ще се проведе общо събрание на акционерите.

ПОКАНА
ПЪЛНОМОЩНО
Протокол на СД за свикване на ОСА
Годишен доклад на одитния комитет
Отчед на ДВИ
ГФО 2017год
Доклад за политиката на възнагражденията

Comments for this post are closed.